Besøksverter Mandal Sykehjem

Mandal Frivilligsentral stiller med 4 besøksverter hver dag på Mandal Sykehjem i tidspunk hverdager kl.15 – 18.30 og lørdag/søndag fra kl.11-14.

Oppgaven til Besøksvertene er å ta imot besøkende i døra og passe på smittevernsregler, registrere hvem som er på besøk og  følge pårørende til rommet hvor deres kjære bor. Når så besøket er avsluttet følger besøksvertene pårørende ut igjen . Dette for å avlaste de ansatte slik at de kan få mer tid til beboerne.

2022 © Mandal frivilligsentral