Lyttevenn

Lyttevenn - alle fire Barneskolene i kommunen - Frøysland skole, Ime skole, Furulunden skole og Holum skole

Lyttevennen sitter og hører på eleven leser gjennom en tekst og så prater de litt om innholdet etterpå.  Dette er for elever i 3. klasse  og en elev av gangen. Alle elevene i klassen er med. Den frivillige bruker ca 2 timer i uken på denne oppgaven - ulike dager på de forskjellige dagene. 

2022 © Mandal frivilligsentral