Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Datoer for neste kurs - onsdag 23 januar 2019, 30 januar, 6 februar og 13 februar kl.18 - 21.

Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for den demente, deg som pårørende/venn og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Målsetning for pårørendeskolen

- Å gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene
 - Øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling og dermed bedre kvaliteten på samværet med den demente, både hjemme og i institusjon.
 - Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover.
 - Gi pårørende kjennskap til hjelpeapparater som finnes.
 - Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende i samme situasjon.

Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser.

Fortrolige opplysninger som kommer frem, SKAL forbli mellom deltakerne.

Tema for pårørendeskolen

- Demenssykdommene; forekomst, årsak og symptomer. Utredning og diagnostisering.
 - Kommunikasjon, taps- og sorgreaksjoner.
 - Rettssikkerhet til personer med demens. Demensforeningen i Mandal og Lindesnes.
 - Verferdsteknologi. FIlm "Margot tester velferdsteknologien"

Praktisk informasjon

2019 © Mandal frivilligsentral