Pårørendeskole

Oppstart er utsatt til utpå våren. Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Aldersgruppe: For alle

Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for den demente, deg som pårørende/venn og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Målsetning for pårørendeskolen

- Å gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene
 - Øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling og dermed bedre kvaliteten på samværet med den demente, både hjemme og i institusjon.
 - Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover.
 - Gi pårørende kjennskap til hjelpeapparater som finnes.
 - Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende i samme situasjon.

Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser.

Fortrolige opplysninger som kommer frem, SKAL forbli mellom deltakerne.

Tema for pårørendeskolen

- Demenssykdommene; forekomst, årsak og symptomer. Utredning og diagnostisering.
 - Kommunikasjon, taps- og sorgreaksjoner.
 - Rettssikkerhet til personer med demens. Demensforeningen i Mandal og Lindesnes. Frivilligsentralen i Mandal.
 - Verferdsteknologi. En pårørende /person med demens forteller.


2022 © Mandal frivilligsentral