Onsdag 27 Oktober 2021
Røde Kors huset Sorggruppe
For deg som har mistet en av dine.

Mandal Frivilligsentral og Mandal menighet tilbyr sorggrupper for etterlatte og pårørende i Lindesnes/Marnardal/Mandal kommuner. 

Oppstart: 27 .Oktober 2021 på Mandal Frivilligsentral.

Obs!
Påmelding: Frivilligsentralen  38268833/90858565

                     Kirkesenteret 38272870

Livssynsåpne samlinger.

Gruppeledere med taushetsplikt. 


 

2022 © Mandal frivilligsentral